PRZEDMIOTOWE OCENIANIE
rok szk. 2017/2018


Edukacja Wczesnoszkolna J. angielski 1-3 J. polski 4-7 J. polski 5-6
J. angielski 4-7 J. niemiecki Historia 4-7 Historia 5-6
Matematyka Fizyka Przyroda Biologia
Chemia Geografia Technika Plastyka
Informatyka Muzyka Religia
WF 1 WF 4 WF 5-6 WF 7