REGULAMIN WYCIECZKI ROWEROWEJ

Naszym celem jest udana, przyjemna i bezpieczna wycieczka, toteż zobowiązujemy się przestrzegać poniższego regulaminu:

1. Dzieci i młodzież uczestniczy w wycieczce pod opieką wyznaczonych przez kierownika osób i podporządkowują się ich poleceniom.

2. Zabrania się jazdy obok siebie, należy jechać rzędem zachowując bezpieczne odstępy (3-5m).

3. W czasie jazdy jeden z opiekunów znajduje się zawsze na początku grupy i jeden na końcu.

4. Grupa porusza się zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

5. Szybkość jazdy dostosowuje się do najsłabszego uczestnika wycieczki.

6. Nie planuje się jazdy późnym wieczorem i nocą.

7. Zabrania się samowolnego oddalania od grupy.

8. Złe samopoczucie, i wszelkie skaleczenia bezzwłocznie należy zgłosić kierownikowi lub opiekunowi wycieczki.

9. Strój i ekwipunek dostosowuje się do wymogów wycieczki.

10. Bezwzględnie zabrania się spożywania napojów alkoholowych, palenia tytoniu, zażywania środków odurzających.

Łamanie zasad zachowania się na wycieczce (gł. zakazu spożywania napojów alkoholowych, palenia tytoniu, samowolnego oddalania się, niewłaściwego zachowania w miejscach publicznych, niesubordynacji) zobowiązuje kierownika wycieczki do powiadomienia rodziców i dyrektora szkoły oraz obniżenia oceny z zachowania.

UWAGA:

W wycieczkach rowerowych mogą uczestniczyć dzieci i młodzież po ukończeniu 12 roku życia i zdobyciu karty rowerowej.

Uczestnicy powinni podróżować no rowerach o podobnej sprawności technicznej. Uczestnicy powinni ustalić miejsca w kolumnie i sposób porozumiewania się.

 

Łaziska Górne dn......................................... Podpisy uczestników;