Rodzice wnioskują:

- o zbadanie dziecka w poradni
psychologiczno - pedagogicznej
- o pomoc psychologiczno - pedagogiczną
- o wcześniejsze przyjęcie dziecka do szkoły
/ od szóstego roku życia /
- o odroczenie dziecka od obowiązku szkolnego
/ do 10. roku życia /
- o indywidualny program lub tok nauki
/ dla dziecka zdolnego/
- o nauczanie indywidualne
- o zwolnienie z wf, informatyki
- o realizację obowiązku szkolnego poza szkołą.
aktualizacja strony: 2 lutego 2006r.