REGULAMIN

„KONKURS  WPŁAT”

 

 

 

Rada Rodziców ogłasza „Konkurs wpłat” ustalając następujące zasady :

 

1.                Celem konkursu jest wyłonienie klasy, która do dnia 10.02.2013r dokona największych wpłat na fundusz Rady Rodziców, w przeliczeniu na jednego ucznia.

2.                Trzy zwycięskie klasy otrzymają nagrody pieniężne z przeznaczeniem na dowolne cele klasowe.

3.                Wysokość nagród uzależniona jest bezpośrednio od wielkości wpłat dokonanych przez klasę i wynosi odpowiednio :

 

I miejsce - 30%

II miejsce – 20%

III miejsce – 10%

 

wpłaconej przez klasę kwoty.

 

4.                W dniu 28.02.2013r Rada Rodziców ogłosi wyniki konkursu, zwycięzcy zostaną wyłonieni na podstawie danych dotyczących wpłat zaksięgowanych na koncie Rady na dzień 10.02.2013r.

5.                Przekazanie nagród nastąpi na wniosek wychowawców klas.

6.                Wypłata nagród w tym konkursie nie powoduje obniżenia innego dofinansowania z funduszu Rady Rodziców.

7.                Konkurs zostaje rozpoczęty z dniem 31.10.2012r, lecz do jego rozstrzygnięcia będą brane pod uwagę wszelkie dobrowolne wpłaty składek na fundusz Rady Rodziców dokonane w okresie od 03.09.2012r do 10.02.2013r.