PLAN LEKCJI KLASY 5 od 04.02.2019
dzień lekcja godzina S 5a S 5b S 5c S 5d S 5e S 5f
J.Wuzik M.Suchoń U.Rafa D.Palowska A.Grymel B.Erkier
PONIEDZIAŁEK 1. 8.00 - 8.45 G5 historia A12   biologia G9   D wf     G10 matematyka
2. 8.55 - 9.40 H15 religia H8   j.ang G9 j.polski G5 historia H11 biologia D wf
3. 9.50 - 10.35 G12 matematyka H8   info. D wf G3 j.angielski G5 historia G9 język polski
4. 10.45 - 11.30 H8/G7 info j.ang. G12 matematyka G10 matematyka G1 język polski G9 język polski A9 j.angielski
5. 11.50 - 12.35 G12 język poski G9 j.polski G3 j.ang. H8   info G10 matematyka H11 technika
6. 12.55 - 13.40 D wf A12 religia H8   info     G7 j.angielski    
7. 13.50 - 14.35     A9 j.ang.           H16 plastyka    
8. 14.40 - 15.25                 H9 info      
                                 
WTOREK 1. 8.00 - 8.45 H16  plastyka A12 biologia   H8 info       G10 j.polski G10 matematyka
2. 8.55 - 9.40 G5 historia G9 j.polski G10 biologia H9 info   A12 geografia D wf
3. 9.50 - 10.35 G14 geografia G5 historia D wf H16 technika A12 j.angielski G9 język polski
4. 10.45 - 11.30 G1  język polski G12 matematyka G7 j.ang. G10 matematyka H15 religia G9 język polski
5. 11.50 - 12.35 G12 matematyka H16 plastyka H15 religia G1 j.polski G10 matematyka G7 j.angielski
6. 12.55 - 13.40 G11 muzyka D wf G5 historia G1 j.polski     H11 geografia
7. 13.50 - 14.35 D wf A9 j.ang.     G1 godz. wych.     G5 WDŻ
                               
ŚRODA 1. 8.00 - 8.45 A12 biologia   A9 j.ang   G9 j.polski D wf G10 matematyka G5 historia
2. 8.55 - 9.40 G7/A12 j.ang. biologia G12 matematyka G9 godz.wych. G10 matematyka D wf H16 plastyka
3. 9.50 - 10.35 D wf G11 muzyka G5 historia H16 plastyka G9 język polski H15 biologia
4. 10.45 - 11.30 G12 matematyka D wf A9 j.agielski H11 biologia G9 język polski H15 religia
5. 11.50 - 12.35 G12 godz. wych. H15 religia G10 matematyka G7 j.angielski H8   info G9 język polski
6. 12.55 - 13.40 G41 język polski G9 j.polski     H15 religia     G11 muzyka
7. 13.50 - 14.35                        
                                 
CZWARTEK 1. 8.00 - 8.45         G9 j.polski         G10 matematyka
2. 8.55 - 9.40 G7   j.ang. A9 j.ang.   G9 j.polski G10 matematyka D wf H15 religia
3. 9.50 - 10.35 G5/H8 j.ang. info. G12 technika G10 matematyka A12 j.angielski G14 religia G9 język polski
4. 10.45 - 11.30 D wf G9 j.polski H15 technika G14 religia H16 godz. wych. B wf
5. 11.50 - 12.35 H16 technika G5 historia H15 plastyka G1 język polski G11 muzyka H8   info
6. 12.55 - 13.40 G11 j.polski H11 geografia H15 religia B wf G7 j.angielski    
7. 13.50 - 14.35     D wf         D wf    
                                   
PIĄTEK 1. 8.00 - 8.45     H8 info   D wf G10 matematyka G5 WDŻ    
2. 8.55 - 9.40 G7 j.ang.   G12 matematyka H11 geografia D wf G5 historia G10 matematyka
3. 9.50 - 10.35 H15 religia D wf D wf G1 język polski G9 język polski G5 histroia
4. 10.45 - 11.30 G1 j.polski G9 j.polski G11 muzyka H11 geografia H16 technika G3 j.angielski
5. 11.50 - 12.35 G12 matematyka A12 godz. wych. G9 j.polski G5 historia G10 matematyka D wf
6. 12.55 - 13.40 G7 j.ang. A9   j.ang. G10 matematyka G11 muzyka D wf G5 godz. wych.
7. 13.50 - 14.35     G5 WDŻ             H8 info