PLAN LEKCJI KLASY 4 -   II semestr
dzień lekcja godzina S 4a S 4b S 4c S 4d S 4e S 4f
J.Wuzik M.Suchoń U.Rafa D.Palowska A.Grymel B.Erkier
PONIEDZIAŁEK 1. 8.00 - 8.45     H11 przyroda G9 j.polski G10 matematyka H16 przyroda    
2. 8.55 - 9.40 H11 przyroda G9 j.polski G14 j.ang. D wf H16 przyroda    
3. 9.50 - 10.35 D wf G12 matematyka B  wf G14 j.ang. G1 religia H11 przyroda
4. 10.45 - 11.30 G7/H8 j.ang. info. D wf H16 plasyka G1 j.polski G9 j.ang. B wf
5. 11.50 - 12.35 H16 plastyka G3   j.ang. G10 matematyka H15 religia D wf G9 j.ang.
6. 12.55 - 13.40 G12 g.wych.     B  wf H8 info   G5 historia G10 matematyka
7. 13.50 - 14.35 H15 religia                 H8 info  
                                 
WTOREK 1. 8.00 - 8.45             G1 j.polski H8 info   G9 j.polski
2. 8.55 - 9.40 G7   j.ang. G9 j.polski G10 matematyka G1 j.polski H15 matematyka G5 przyroda
3. 9.50 - 10.35 H11 przyroda G12 matematyka D wf G10 matematyka G9 j.polski H16 plastyka
4. 10.45 - 11.30 G12 matematyka G5 historia G9 j.polski H16 plastyka B wf H15 matematyka
5. 11.50 - 12.35 G1  j.polski G9 j.polski H15 religia G14 technika H16 plastyka G3 j.angielski
6. 12.55 - 13.40 G1 j.polski G3 j.ang.           G9 j.angielski D wf
7. 13.50 - 14.35 D wf           G5 WDŻ    
                               
ŚRODA 1. 8.00 - 8.45       G5   H9 info       H8   info G9 j.polski
2. 8.55 - 9.40 G7 j.ang   H15/H8 j.ang. info. G11 muzyka   H16 technika G9 j.polski
3. 9.50 - 10.35 H8/G7 info. j.ang. G14 religia G9 j.polski     B wf G11 muzyka
4. 10.45 - 11.30 D wf G12 matematyka B wf G7 j.angielski G9 j.polski G1 historia
5. 11.50 - 12.35 G1 j.polski G9 j.polski G3 przyroda B1 wf czyt religia G7 j.angielski
6. 12.55 - 13.40 G12 matematyka H9/G7 info. j.ang. G3 j.angielski G11 muzyka G10 matematyka B wf
7. 13.50 - 14.35 G11 muzyka         H11 przyroda        
                                 
CZWARTEK 1. 8.00 - 8.45     G7 j.ang   G5 historia H8   info     G9 j.polski
2. 8.55 - 9.40 G5 historia H16 plastyka G9 j.polski D wf G11 muzyka H15 religia
3. 9.50 - 10.35 G12 matematyka D wf G9 j.polski G10 matematyka H16 g.wych. G5 g.wych.
4. 10.45 - 11.30 G10 j.polski G9 j.polski G10 matematyka G5 historia H15 j.angielski G3 matematyka
5. 11.50 - 12.35 H15 religia H11 przyroda G7 j.angielski G1 j.polski G9 j.polski H16 technika
6. 12.55 - 13.40 D wf G14 g.wych. H9   info H11 przyroda G11 matematyka H8   info
7. 13.50 - 14.35     D wf                
                                   
PIĄTEK 1. 8.00 - 8.45 G7 j.ang.     H15 technika G1 j.polski     G12 matematyka
2. 8.55 - 9.40 G1 j.polski H15 j.ang. G9 g.wych. G10 matematyka G3 matematyka G14 religia
3. 9.50 - 10.35 H16 technika D wf H15 religia G5 j.angielski D wf G9 j.polski
4. 10.45 - 11.30 G12 matematyka H16 technika G10 matematyka G5 religia G9 j.polski D wf
5. 11.50 - 12.35 G5 j.ang.   G12 matematyka H16 przyroda D wf G9 j.polski    
6. 12.55 - 13.40     G11 muzyka     G1 g.wych.        
7. 13.50 - 14.35     G11 religia