PLAN LEKCJI KLASY 4 od 14.01.2019
dzień lekcja godzina S 4a S 4b S 4c S 4d S 4e
J.Szewczyk-Błażyca E.Muszyńska I.Rajnoga T.Tabacka-Błatoń A.Latus
PONIEDZIAŁEK 1. 8.00 - 8.45         H8   info A12 j.angielski    
2. 8.55 - 9.40 H11 matematyka G7 j.ang. D wf G1 j.polski H16 plastyka
3. 9.50 - 10.35 G14 j.polski G10 matematyka H15 matematyka G1 j.polski G7 j.angielski
4. 10.45 - 11.30 G11 muzyka A12 j.polski H15 religia H16 technika G3 matematyka
5. 11.50 - 12.35 G5 historia G11 muzyka A12 j.polski A9 matematyka D wf
6. 12.55 - 13.40 A9 j.ang.   G5 historia G11 muzyka H16 plastyka G1 j.polski
7. 13.50 - 14.35     A12 religia     D wf H8 info  
8. 14.40 - 15.25                    
                                   
WTOREK 1. 8.00 - 8.45 G5 WDŻ     H9 info   D wf G1 matematyka
2. 8.55 - 9.40 H15 matematyka H16 plastyka G3 matematyka G11 WDŻ G1 j.polski
3. 9.50 - 10.35 A9/H8 j.ang. info G10 matematyka D wf H15 matematyka G11 muzyka
4. 10.45 - 11.30 H8/A9 info j.ang. A12 j.polski H16 plastyka G14 religia H9 j.angielski
5. 11.50 - 12.35 B wf D wf G11 j.polski H8 godz.wych. D wf
6. 12.55 - 13.40 A9 godz.wych G14 przyroda     H8   info G9 historia
7. 13.50 - 14.35 H16 plastyka                
                               
ŚRODA 1. 8.00 - 8.45         G11 WDŻ H8 info      
2. 8.55 - 9.40 A9   j.ang. G11 WDŻ H15 matematyka G1 j.polski H8   info
3. 9.50 - 10.35 G14 j.polski H8 info D wf G7 j.angielski G1 j.polski
4. 10.45 - 11.30 G11 matematyka G10 matematyka G3 religia A12 przyroda H16 technika
5. 11.50 - 12.35 H16 technika G5 j.polski A9 j.polski A12 przyroda H11 matematyka
6. 12.55 - 13.40 D wf H16 technika H11 przyroda     D wf
7. 13.50 - 14.35 A9 j.ang.   D wf G7 j.angielski        
8. 14.40 - 15.25                    
                                   
CZWARTEK 1. 8.00 - 8.45 G1 matematyka                
2. 8.55 - 9.40 G14 j.polski G3 j.polski G12 matematyka G11 matematyka czyt. WDŻ
3. 9.50 - 10.35 G11 j.polski H15 religia D wf G1 j.polski A9 przyroda
4. 10.45 - 11.30 H11 przyroda G10 matematyka A12 j.angielski G1 j.polski G14 religia
5. 11.50 - 12.35 D wf A12 j.angielski G9 j.polski B wf G7 j.angielski
6. 12.55 - 13.40 G3 religia D wf H16 godz.wych. G11 muzyka D wf
7. 13.50 - 14.35                    
                                   
PIĄTEK 1. 8.00 - 8.45 G5 j.ang. H11 przyroda H16 technika G9 historia G1 j.polski
2. 8.55 - 9.40 G14 j.polski A9 j.angielski G9 historia H15 religia G1 j.polski
3. 9.50 - 10.35 H11 przyroda A12 j.polski A9 j.angielski G12 matematyka G14 religia
4. 10.45 - 11.30 A9 religia G10 godz.wych. A12 j.polski D wf G7 godz.wych.
5. 11.50 - 12.35 D wf B wf G1 przyroda G7 j.angielski G14 matematyka
6. 12.55 - 13.40     H8 info           G10 przyroda
7. 13.50 - 14.35