Zapisywanie wyrażeń algebraicznych

Dopasuj wyrażenie z prawej strony do odpowiedniego wyrażenia po lewej stronie.