TESTY DLA SZÓSTOKLASISTÓW ( do sprawdzianu 2008 )
Zakupy cz.1 / Zakupy cz.2/ Różne cz.1/KLASY IV
KLASY V
KLASY VI
Tabliczka mnożenia Pola figur - dopasowywanie Pole prostokąta
-test wyboru
Prostokąt -rozsypanka Definicje wielokątów
-test wyboru
Pola figur - test wyboru
Kwadrat -rozsypanka Figury płaskie-krzyżówka Podwyżki cen-dopasowywanie
Liczby mieszane-domino Jednostki długości-luki Skojarzenia-krzyżówka
Układ dziesiątkowy
-test wyboru
Jednostki -krzyżówka Ułamki dziesiętne
-test wyboru
Cechy podzielności-dopasowywanie Ułamki zwykłe-test wyboru Pola-quiz
Nazwy działań-krzyżówka Ułamki zwykłe-luki Dzielenie ułamków dzies.
-dopasowywanie
Ułamek zwykły-rozsypanka Klasyfikacja czworokątów
-zdania: prawda lub fałsz.
Procenty - "zamienniki"-dopasowywanie
Porównywanie ułamków dziesiętnych-dopasowywanie Rodzaje trójkątów-test wyboru Sześcian-rozsypanka
Dodawanie ułamków dziesiętnych-test wyboru Pola figur płaskich Wyrażenia algebraiczne-nazwy
... Liczby całkowite Wartość liczbowa wyrażenia algebraicznego
... Zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne Sumy algebraiczne
... ... Kartkówka z ortografii
- figury geometryczne.

ROZSYPANKI LITEROWE