DZIELENIE UŁAMKÓW DZIESIĘTNYCH

Połącz"myszką" jednakowe ilorazy.