DYREKCJA


Od 1 września 2012
dyrektorem naszej szkoły jest

mgr BOŻENA SPAŁEK


wicedyrektor:
mgr IZABELA KRAWCZYK


wicedyrektor oddziałów przedszkolnych:
mgr JOLANTA PAJĄK