KREOWANIE AKTYWNOŚCI SPORTOWEJ W SZKOLE

Dobrze zorganizowana działalność sportowa dzieci w wieku szkolnym poprzez wpływ na strukturalny i funkcjonalny rozwój organizmu, tworzy podstawy sprawnego funkcjonowania organizmu człowieka dorosłego. Ruch jest naturalną potrzebą biologiczną dzieci w okresie szkolnym,
a uprawiające sport dzieci cechuje zazwyczaj wysoka samoocena, optymizm, a także odporność na infekcje. Uprawianie sportu stwarza możliwość hartowania dziecka nie tylko w odniesieniu do bodźców fizycznych, ale i psychicznych.

WYPOSAŻENIE SZKOŁY

Szkoła posiada salę sportową o wymiarach 26mx18m oraz małą salę gimnastyczną, siłownię, dwa boiska asfaltowe, boisko żwirowe, bieżnię, skocznię do skoku w dal. Posiadamy sprzęt sportowy niezbędny do prowadzenia zajęć z zakresu mini gier zespołowych, gimnastyki, lekkiej atletyki, rekreacji ruchowej. Podejmujemy ciągłe starania, aby wymieniać zużyty sprzęt na nowy oraz wzbogacać zasoby sprzętowe szkoły.

ZAJĘCIA

Poza zajęciami lekcyjnymi uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach SKS finansowanych przez organ prowadzący. W bieżącym roku szkolnym korzysta z nich około 20 dziewcząt i dwudziestu chłopców z klas 4-6. Nauczyciele prowadzą także z własnej inicjatywy dodatkowo szkolenie sportowe. Uczniowie korzystają także z zajęć gimnastyki korekcyjnej. Szkoła zorganizowała po dwa wyjazdy każdej klasy na basen. W klasach młodszych prowadzone są zajęcia gier i zabaw ruchowych.
W swojej ofercie szkoła posiada także możliwość uczestnictwa
w zajęciach z tenisa stołowego.

SPECJALIZACJE

W ostatnich latach szkoła wyspecjalizowała się w szkoleniu w zakresie piłki nożnej (chłopcy klas 4-6) oraz piłki ręcznej (dziewczęta klas 4-6). Pierwsza klasa sportowa dla chłopców powstała 4 lata temu i po trzyletnim cyklu w szkole podstawowej kontynuuje szkolenie w gimnazjum. W roku szkolnym 2005/2006 kolejny cykl rozpoczęła grupa chłopców klas 4. Szkolenie w zakresie piłki ręcznej prowadzone było przez kilka lat dla grupy dziewcząt w ramach zajęć pozalekcyjnych, a w bieżącym roku szkolnym utworzone zostały po raz pierwszy dwie klasy sportowe, stwarzające dziewczętom możliwość zgłębiania tajników gry w piłkę ręczną.

PROGRAMY

Nauczyciele prowadzący różnorodne zajęcia ruchowe pracują w oparciu
o programy zatwierdzone do użytku szkolnego przez ministerstwo
oraz programy autorskie.

IMPREZY SPORTOWE

Uczniowie mają możliwość uczestnictwa w wielu imprezach i podjąć zarówno indywidualne jak i zespołowe współzawodnictwo sportowe. Reprezentanci szkoły wyłaniani są w drodze wewnątrzszkolnych eliminacji. Wielokrotnie szkoła była organizatorem rozgrywek na szczeblu miasta, powiatu, rejonu.


DLA PRACOWNIKÓW :

Męska cześć pracowników szkoły może grać w halową piłkę nożną
i skorzystać z siłowni, dla pań organizowane są zajęcia z aerobiku.
Co roku z okazji Dnia Edukacji organizujemy rozgrywki nauczycieli łaziskich szkół w piłkę siatkową.


aktualizacja strony: 29 listopada 2006 r.