CZYTANIE DZIECIOM


Wspólne czytanie jest znakomitym sposobem rozwijania inteligencji emocjonalnej dziecka!

Pamiętajmy, że od nas, rodziców, zależy, czy wychowamy dobrego, mądrego i szczęśliwego człowieka!
Jesteśmy odpowiedzialni za zdrowie emocjonalne naszych dzieci, a więc „dobre samopoczucie psychiczne i moralne,
umiejętność racjonalnego myślenia oraz budowania dobrych i trwałych związków z ludźmi”.
(wg D. Golemana, autora „Inteligencji emocjonalnej”)