Znaczki aktywizujące, obowiązujące w świetlicy.

 

 

Byłeś aktywny na dzisiejszych zajęciach!

 

 

Dziecko otrzymuje za  aktywność podejmowaną podczas zajęć tematycznych oraz zabaw

 

Postaraj się być ciszej!

 

 

Dziecko otrzymuje, kiedy, podczas zajęć lub zabawy, zachowuje się za głośno.

Wykonałeś piękną pracę plastyczną!

 

 

Dziecko otrzymuje, kiedy, zaangażuje się w wykonanie pracy plastycznej, czego efektem będzie piękna praca.

 

Źle  się zachowujesz,

nie przestrzegasz naszych zasad!

 

 

Dziecko otrzymuje, kiedy, nie przestrzega zasad obowiązujących w świetlicy, jest niegrzeczne

(np. bije inne dzieci, wyzywa, nie szanuje wychowawców, dokucza kolegom, niszczy sprzęt świetlicowy).

 

Dbasz o porządek!

 

Dziecko otrzymuje zawsze, kiedy, pamięta, że po zabawie należy odłożyć na miejsce gry, zabawki czy przybory plastyczne.

A także po skończonej pracy należy posprzątać swoje stanowisko pracy.

 

Nie dbasz o porządek!

 

 

Dziecko otrzymuje, kiedy, nie stara się dbać o porządek( nie odkłada gier na miejsce, zabawek),

A także odmawia, kiedy wychowawca prosi go o posprzątanie

Twoje zachowanie zasługuje na pochwałę!

Dziecko otrzymuje wtedy kiedy przestrzega ustalonych norm i zasad, pomaga kolegom i koleżankom, dba o przybory znajdujące się w świetlicy, można stawia go za wzór do naśladowania!